ÅNGERRÄTT & RETUR

Syftet med samtliga av våra tjänster är att hitta och leverera en klocka till konsumenten efter betalningen är lagd. Tjänsten är fullgjord när varan har anlänt hos konsumenten. Genom att använda dig av våra tjänster samtycker du till att efter varan levererats gäller inte ångerrätten, på grund av att då är tjänsten är fullgjord. Vid köp via vår webbutik (fliken Butik) har du 14 dagar returätt efter att produkten kommit fram. För att lämna tillbaka en produkt, kontakta oss via mail först på company@watchesbylp.com


 

FORCE MAJEURE

Watchesbylp.com är befriade från påföljd av underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriade omständigheter enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriade omständigheter skall anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof.

I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, till exempel restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc., onormal nedgång i marknaden samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

 

TVIST

Vid en eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.